تنظیمات  
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
صدور مجوز هیئات مذهبی

جزئیات خدمت(پیوست الف)

مسئول پاسخگویی در این خدمت: حجت الاسلام و المسلمین محمدزاده

تلفن: 05632449991
اطلاعات ذکرشده درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت چگونه است؟