تنظیمات  
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم

(جزئیات خدمت(پیوست الف

کارشناس مربوطه: حجت الاسلام و المسلمین کوثری نیا

تلفن تماس: 05632449991
اطلاعات ذکرشده درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت چگونه است؟