Thursday 23 Mar 2023
نظرسنجی: صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

تصویر
شناسه خدمت
عنوان خدمت
17061695111
صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید :
عمومی
اطلاعات ذکرشده درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت، تا چه میزان مفید بوده است؟
0%(0 نظر)
اطلاعات موجود در بخش راهنمای سایت به چه میزان در دریافت خدمت مفید است؟
0%(0 نظر)
تا چه میزان درخواست‌های ثبت شده قابلیت پیگیری دارد؟
0%(0 نظر)
میزان رضایت شما از کیفیت دریافت مدارک به صورت الکترونیکی، چقدر است؟
0%(0 نظر)
میزان رضایت شما از کیفیت و سرعت سایت هنگام ارائه خدمت (در دسترس بودن سایت، درست بودن لینک ها و . . .) چقدر است؟
0%(0 نظر)
میزان رضایت شما از مدت زمان انجام کار و مراحل دریافت خدمت چقدر است؟
0%(0 نظر)
میزان رضایت شما از خدمت دریافت شده چقدر است؟
0%(0 نظر)